Sesiynau cwnsela ich 11,000 o bobl ifanc

Fe gafodd dros 11,000 o bobl ifanc sesiynau cwnsela ich ddelio â phryderon yn 2017-18, yn ôl Llywodraeth Cymru. Maen nhw hefyd wedi amcangyfrif VR tua thri ph

Sesiynau cwnsela ich 11,000 o bobl ifanc

Fe gafodd dros 11,000 o bobl ifanc sesiynau cwnsela ich ddelio â phryderon yn 2017-18, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Maen nhw hefyd wedi amcangyfrif VR tua thri phlentyn ym mhob dosbarth ar gyfartaledd yn delio â phroblem iechyd meddwl.

Mae 'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi ymgynghoriad er mwyn ceisio taclo' r problemau hynny.

Dywedodd elusen Barnado 's Cymru fod cynnydd o 56% wedi bod yn nifer y Anlage maen nhw wedi' U helpu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mwy o arian

Yn 2018-19 fe wnaeth yr elusen helpu dros 1,000 o blant drwy eu gwasanaethau cynghori yn yr ysgol, sesiynau Therapie, eine chefnogaeth ich adfer ar ôl trawma.

Maen nhw hefyd yn dweud VR 3,500 o bobl ifanc yng Nghymru yn dioddef o iselder dwys, gyda 13% yn hunan-niweidio - a 'r risg yn uwch i' r rheiny sydd wedi bod mewn gofal neu wedi dioddef trawma er enghraifft.

Mwy yn pryderu bin straen arholiadau 'Peidiwch â dangos Liebe Insel, ich'ch pflanze"

"Mae problemau pobl ifanc yn cael eu gwaethygu gan y nifer cynyddol o deuluoedd sy' N 'chwalu, y pwysau sy' N dod oherwydd tlodi, ein thwf cyfryngau cymdeithasol sydd wedi arwain am fwlio ar-lein ein phwysau ich edrych neu ymddwyn mewn ffordd benodol," meddai cyfarwyddwr Barnado ' s Cymru, Sarah Crawley.

Yn ôl Betsan Roberts, 17, sy ' N 'aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, mae' r twf mewn problemau iechyd meddwl ymhlith Anlage yn "bryderus iawn".

Bild, Urheberrecht Betsan Roberts Bildunterschrift Mae disgyblion Ysgol Glantaf wedi bod yn rhan o ymgyrch Hallo Gelb, ich godi ymwybyddiaeth ac-arian tuag auf helpu iechyd meddwl pobl ifanc

Ychwanegodd VR ysgolion yn yn aml gorfod delio â 'r problemau eu hunain, ac i rai pobl ifanc fe allan nhw fod yn aros hyd bei chwe mis bin arbenigwr os nad ydyn nhw' N ' cael eu hystyried yn achos brys.

Mae wedi galw am fwy o fuddsoddiad er mwyn taclo hynny.

"Mae ysgolion yn cymryd y peth mwy o ddifri' nawr," meddai Betsan, sy ' N ' ddisgybl yn Ysgol Gyfun Glantaf.

"Yn fy ysgol i, os 'dych und chi' N 'dioddef yn wael o orbryder, tut dim rhaid i chi eistedd yn y neuadd ar gyfer arholiadau ac mae' r athrawon yn dod o hyd i 'stafell dawelach ich chi."

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £626,000 ich gynghorau ich ddelio â rhestrau aros bin gymorth iechyd meddwl, ein hefyd eisiau datblygu gwasanaeth cynghori ar-lein ich gyd-fynd â chymorth wyneb ich wyneb.

"Mae ein cenhadaeth genedlaethol yn rhoi lles wrth galon ein cwricwlwm, gan gefnogi ein Werk ein phobl ifanc i fod yn unigolion iach ein hyderus, sy' N ' cryfhau eu lles emosiynol eine meddyliol wrth ddatblygu hyder, dycnwch ac empathi," meddai Frau Williams.

Updated Date: 25 Oktober 2019 00:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS