Strategaeth ich adfywio trefi gwledig

Cryfhau cymunedau, creu swyddi eine chyfleoedd busnes, ein diogelu ' r Gymraeg - dyna uchelgais Cyngor Sir Gâr wrth lansio eu strategaeth adfywio gwledig. Ma

Strategaeth ich adfywio trefi gwledig

Cryfhau cymunedau, creu swyddi eine chyfleoedd busnes, ein diogelu ' r Gymraeg - dyna uchelgais Cyngor Sir Gâr wrth lansio eu strategaeth adfywio gwledig.

Mae dros 60% o boblogaeth y sir yn byw mewn ardaloedd gwledig, ein bwrdd gweithredol y cyngor oedd y cyntaf ich greu portffolio penodol ich gynrychioli materion gwledig.

Bydd y strategaeth yn cael ei chyhoeddi Vordergrund Mawrth yng Nghastell Newydd Emlyn.

Bydd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr aelod o ' r bwrdd gweithredol dros faterion gwledig, yn cyflwyno prif ganfyddiadau ac argymhellion adolygiad eine gafodd ei gynnal gan grŵp o sawl plaid.

Mae ' r ddogfen Symud Sir Gâr Wledig Ymlaen yn canolbwyntio ar nifer o themâu:

Gwariant yn yr economi leol; Tai ein Chynllunio; Bywyd Cymunedol; Seilwaith Band Eang; Trafnidiaeth, Y Gymraeg ac Amaethyddiaeth.

Wrth wraidd y strategaeth newydd, mae ' r pwyslais ar greu swyddi eine chyfleoedd busnes er mwyn ich bobl ifanc aros ac ymgartrefu yn Sir Gaerfyrddin.

Yn ôl y cyngor, mae tua 1,000 o-bobl ifanc yn gadael y sir bob blwyddyn ar hyn o bryd, ein 'r gobaiths yw eu-denu' N 'ôl, gyda chymhellion ich w cynorthwyo ich sefydlu busnesau ich gynnal eu hunain ein' r economi leol.

Bild-Beschriftung Fe wnaeth Dr. Angharad Wyn ddechrau ei gyrfa fel meddyg teulu yng Nghaerdydd

Mae 'r Dr Angharad Wyn yn feddyg teulu o dan hyfforddiant, ac wedi dychwelyd ich Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar gyda' I theulu ifanc, ar ôl iddi hyfforddi eine dechrau ei gyrfa yng Nghaerdydd.

"Fel meddyg teulu dan hyfforddiant, fues ich' N lwcus iawn. O'dd y broses mor syml, mor rhwydd eine phawb mor groesawgar, yn barod ich helpu eine galluogi hynny ich ddigwydd. "

Mae 'r ffaith ei bod hi' N medru ' r Gymraeg yn hanfodol bwysig, yn ôl Dr Wyn: "Yn barod, trwy weithio yn Sanclêr nawr, mae gymaint o bobl yn dod i mewn sy' N ' teimlo rhyddhad o allu siarad Cymraeg, eine dwi ' N 'teimlo' N falch iawn i fod yn un o 'r rheiny sy' N gallu cyfrannu eine gwneud y broses honno 'N haws iddyn nhw"

'Cyfleoedd gwaith'

Mae Hannah Richards yn astudio BA Perfformio yng Nghaerdydd ac yn un o ' r bobl ifainc sydd wedi gadael Sir Gâr bin gyfnod. Dyw hi ddim yn hyderus y byddai gwaith iddi yn ei hardal enedigol.

"Yn anffodus, dwi ddim yn meddwl fod yna ddigon o gyfleoedd gwaith yn Sir Gâr, yn enwedig os chi' N ' gwneud perfformio neu drama....

"Ma' gan Sir Gâr Yr Egin ond dyw pawb sydd 'efo diddordeb mewn drama ein pherfformio, 'den ni i gyd fel pobl ifanc ddim yn mynd i allu gweithio yn Yr Egin - dyw hynny ddim yn mynd i fod yn bosib."

Bild-Beschriftung Mae Hannah Richards yn astudio BA Perfformio yng Nghaerdydd

Mae datblygu trefi cefn gwlad hefyd yn un o flaenoriaethau 'r strategaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin sef y Fenter Deg Tref Wledig sy' N ' ymestyn o Lanymddyfri ich Sanclêr.

Mae sawl tref bellach wedi colli pob un-o ' I banciau. Ac yn Sanclêr, mae dwy o brif siopau annibynnol y stryd fawr wedi cau eu drysau yn ddiweddar iawn.

Bild-Beschriftung Roedd Rhian White yn arfer gweithio ym y manc Midland

Roedd Rhian White yn arfer gweithio ym y manc Midland, pan roedd y dref yn ganolfan fusnes fywiog: "Ungerade pedwar banc yma bryd hynny, nôl yn y 60au/70au ein' r pedwar ar agor bob dydd, trwy 'r dydd, ac o'dd mart yma i' r ffermwyr ac ungerade hi ' N 'dre' brysur iawn, viel o siope bach annibynnol, siope ffrwythe, bara, cig, ac ungerade hi fishi ' N ' iawn iawn."

Dyw hi ddim yn hyderus fod modd adfywio Sanclêr: "Bydde hynny' N 'anodd iawn, bydden ich' N meddwl achos mae 'di mynd yn rhy bell.

"Ma' bobl yn mynd i lefydd eraill ich siopa, ma' nhw hefyd yn siopa ar-lein. Ein dros y blynyddoedd, mae jyst 'di dirywio. Mae ' N ' drist iawn."

Yn ystod lansiad Symud Sir Gâr Wledig Ymlaen, yng Nghastell Newydd Emlyn, bydd prif weithredwr yr awdurdod, Wendy Walters, yn manylu bin ymrwymiad y cyngor i gydweithio â phartneriaid er mwyn cyflawni ' r cynigion ich geisio adfywio cymunedau gwledig y sir.

Updated Date: 08 Oktober 2019 00:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS