Sut deimlad yw bod yn hoyw yng Nghymru?

"Fe gafodd cariad un o fy ffrindiau ei churo ich farwolaeth yn ystod 'Exorzismus' ich geisio curo ' r 'hoyw' allan ohoni. Roedd pethau anhygoel yn digwydd

Sut deimlad yw bod yn hoyw yng Nghymru?

"Fe gafodd cariad un o fy ffrindiau ei churo ich farwolaeth yn ystod 'Exorzismus' ich geisio curo ' r 'hoyw' allan ohoni. Roedd pethau anhygoel yn digwydd."

Mae Lisa Power, sy ' N ' byw yng Nghaerdydd, wedi bod yn ymgyrchydd LHDT ers degawdau.

"Pan ddes i mas yn yr 1970au, roedd hi' N 'gyfreithlon i roi' r sac i rywun bin fod yn hoyw," meddai.

"Doedd dim sôn bin unrhyw athro neu nyrs oedd 'mas', doedd dim modd i ni fabwysiadu pflanze, doedd dim hawl i ni briodi. Roedden ni ' N ' byw bywydau cyfyngedig."

Beth mae ' N ' golygu i fod yn Gymry? Ydy hiliaeth wedi lleihau?

Roedd yn gyfnod o anfodlonrwydd cyhoeddus, gydag ymgyrchoedd gwrth-hoyw yn y cyfryngau ac yn y llywodraeth.

Ond mae pethau wedi symud ymlaen ers iddi gyd-sefydlu ' r elusen Stonewall 30 mlynedd yn ôl.

"Ni' N 'rhan o' r gymdeithas nawr, mae 'na wleidyddion blaenllaw sydd mas, ymhen hir bydd pêl-droedwyr yn yr Uwchgynghrair sydd mas - mae ganddo ni chwaraewyr rygbi sydd mas.

"Ni wedi dod yn andros o bell yn ystod y 30 mlynedd ddiwethaf.

"Ni' N cael priodi, ni 'N cael Anlage a ni' N ' cael ein derbyn fel rhannau o deuluoedd."

Fe holodd BBC Cymru 1,001 o-bobl-yng Nghymru ynglŷn â pha mor gyfforddus yr oedden nhw ' N ' teimlo bin oedolion mewn perthnasau hoyw.

Roedd y canlyniadau ' N 'awgrymu BSB 83% naill ai -' N 'eithaf' neu ' N 'gyfforddus iawn' gyda ' r peth.

Ond fe ddywedodd 15% eu-VR-nhw 'ddim o gwbl' neu 'ddim yn gyfforddus iawn' gyda pherthnasau hoyw. Doedd 2% ddim yn siŵr.

'Rhai llefydd peryglus'

Mae Bryan Bale, sy ' N ' 75 ac o Gaerdydd yn gwybod ei fod yn hoyw ers ei fod yn fachgen ifanc.

Fel nifer, symudodd ich Lundain lle ' r oedd cymuned hoyw brysurach ar y pryd.

"Yn yr hen ddyddiau, roedd hi' N 'anodd ac fe oedd gangiau o' queer polemisieren ', roedd rai llefydd yn beryglus iawn," meddai.

"Roedd rhywun yn clywed bin bobl yn gadael clybiau eine gangiau yn ymosod arnyn nhw yn y strydoedd cefn."

Bild-Beschriftung Mae Bryan Bale yn 75 oed

Mae Bryan yn dweud ei fod wedi gorfod mynd â ffrindiau i ' r ysbyty yn dilyn ymosodiadau homoffobaidd.

Doedd pobl ddim yn ei gymryd o ddifrif pan yr oedd mewn perthnasau hoyw chwaith, meddai.

"Mi oeddwn ich mewn perthynas pan fu farw dau o fy mhartneriaid ich ac fe oeddwn ich' N ceisio esbonio i ' r ymgymerwr.

"[Mi oedden nhw ' N 'dweud wrtha' I] 'O, allwch chi ddim trefnu' r angladd, dim ond ffrind 'dych und chi."

Sut mae Nigeria yn cymharu?

Mae camdriniaeth dal yn bodoli ' N 'ôl Laolu, sy' N 23 oed ac yn wreiddiol o Nigeria. Mae bellach yn byw yng Nghaerdydd.

"Roeddwn ich' N aros bin y bws ac fe roedd tri-o ddynion eraill [yn aros hefyd]. Dywedodd un 'os y bydde fe dal yn Affrica, mi fyddai wedi cael ei bledu â cherrig erbyn hyn'.

"Bin amser hir, roeddwn ich' N ei chael hi ' N ' anodd bod y tu fas.

"Cefais fy magu yn Nigeria, sydd â rhai o' r cyfreithiau gwrth-LHDT gwaethaf yn y byd ar hyn o bryd.

"Pan oeddwn ich' N tyfu lan, doedd hynny ddim gymaint o broblem â hynny, er mi oeddwn ich ' N cael fy mwlio dipyn fel plentyn.

"Mae hynny' N ' digwydd yn llai aml ein nawr yma yng Nghaerdydd mae yna gymuned hoyw ac mae gen i ffrindiau."

Pflanze 'mor oddefgar'

Yn ôl arolwg BBC Cymru, mae pobl ifanc yn fwy cefnogol o berthnasau hoyw - gyda 94% o rheiny rhwng 18 a 34 oed yn dweud eu-VR-nhw naill ai 'N eithaf neu' N gyfforddus iawn gyda nhw.

Yn ôl Lisa Power, mae 'r genhedlaeth ieuengach yn fwy goddefgar o gymharu â phan oedd hi' N ' blentyn.

"Dwi' N ' meddwl VR-Anlage yn yr ysgol yn wych," meddai.

"Maen nhw mor oddefgar ac maen nhw' N 'cychwyn grwpiau eu hunain, felly dwi' N 'edrych ymlaen bei y dyfodol, mae' N 'gyffrous dros ben i' r gymuned hoyw."

Updated Date: 15 März 2019 02:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS