Tanariannu rheilffyrdd Cymru ers 'amser hir'

Mae Llywodraeth y DU wedi tanariannu rheilffyrdd Cymru ers "amser hir iawn", yn ôl arbenigwr ar y diwydiant trafnidiaeth. Dywedodd yr Athro Mark Barry o Bri

Tanariannu rheilffyrdd Cymru ers 'amser hir'

Mae Llywodraeth y DU wedi tanariannu rheilffyrdd Cymru ers "amser hir iawn", yn ôl arbenigwr ar y diwydiant trafnidiaeth.

Dywedodd yr Athro Mark Barry o Brifysgol Caerdydd wrth ASau VR rhwydwaith rheilffyrdd Cymru heb gael yr un cyfleoedd â ' r rheiny dros y-ffin.

Mae 'r Athro Barry yn tybio mai llinell Cymoedd de Cymru yw' r rheilffordd sy ' N cael ei "ddibrisio" fwyaf yn y DU.

Dywedodd Llywodraeth y DU ei bod yn buddsoddi mwy o arian nag erioed yn isadeiledd rheilffyrdd Cymru.

Bild-Beschriftung Dywedodd yr Athro Mark Barry VR-system reilffordd Cymru wedi cael "ei ddibrisio ers 30 neu 40 mlynedd"

Fe wnaeth yr Athro Barry, oedd yn gyfrifol bin gynnig y cynlluniau ar gyfer Metro De Cymru, ei sylwadau o flaen y Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan.

"Rydyn ni angen bod yn gwario 1 Mrd. £yn ychwanegol ar isadeiledd trafnidiaeth yn ne-ddwyrain Cymru am ei fod wedi ei ddibrisio ers 30 neu 40 mlynedd," meddai.

"Mae' r dystiolaeth yna - rydyn ni ' N gwybod nad yw rheilffyrdd Cymru wedi cael yr un cyfleoedd yn nhermau arian gan Lywodraeth y DU ers amser hir iawn.

"Os ydych chi' N 'dibrisio rhywbeth, mae' N ' tanberfformio. Mae ' N ' costio mwy ich redeg, yn denu llai o deithwyr ac angen mwy o gymorthdaliadau."

Beirniadu 'diffyg buddsoddiad' rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru: £330,000 o iawndaliadau Trenau Cymru: 'Pwyntio bys yn helpu neb'

Ychwanegodd y dylid cau rheilffyrdd fel un y Cymoedd "os nad ydych chi' N mynd i fuddsoddi ynddo".

Dywedodd wrth y pwyllgor hefyd VR "- system israddol" mewn lle ar gyfer gwneud penderfyniadau ar drafnidiaeth yng Nghymru.

'£1.5 bn erbyn 2024'

Yn ymateb i ' r sylwadau dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU ei bod yn buddsoddi mwy o arian nag erioed yn isadeiledd rheilffyrdd Cymru.

"Mae cyllid Network Rail ar gyfer y rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru rhwng 2019 2024 ein dros £1.5 bn," meddai.

"Bydd y buddsoddiad yma yn adeiladu rheilffordd mwy ein gwell i Gymru, gan ddarparu teithiau byrrach ich deithwyr ar y trenau newydd, mwyaf blaengar."

Ychwanegodd bod y llywodraeth wedi ymrwymo £125m ar gyfer gwneud gwelliannau ich linell y Cymoedd.

Updated Date: 10 Juli 2019 00:52

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS