Toriadau cerdd yn 'ymosodiad ar addysg'

Mae disgwyl ich fwy o rieni yn sir Conwy orfod talu bin wersi cerddoriaeth mewn ysgolion o ganlyniad ich doriadau newydd gan y cyngor, sir. Byddai toriadau o

Toriadau cerdd yn 'ymosodiad ar addysg'

Mae disgwyl ich fwy o rieni yn sir Conwy orfod talu bin wersi cerddoriaeth mewn ysgolion o ganlyniad ich doriadau newydd gan y cyngor, sir.

Byddai toriadau o 80% i ' r gyllideb bresennol yn golygu VR yr arian sydd ar gael i gynnal y gwasanaeth yn disgyn o £zählten 327.000 ich £rund 61.000.

Bydd yr arian sy ' N 'weddill yn cael ei ddefnyddio ich gynnig gwersi am ddim i blant sy' N ' gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim.

Dywedodd y cynghorydd Julie Fallon, yr aelod Schrank sy ' N ' gyfrifol bin addysg, bod y toriadau yn "anffodus" ond y byddan nhw ' N ' arwain am system decach yn y Stift zeichnen.

Cynllun 'radikal' ich achub addysg cerdd Toriadau ' N 'bygwth' gwersi cerdd pflanze

Fe ddangosodd adroddiad gan bwyllgor addysg y cyngor nad oedd gan rai ysgolion ddigon o arian ich gynnal gwersi cerdd, tra-bod-gan eraill "symiau nad oedd yn adlewyrchu anghenion yr ysgol o ran niferoedd y disgyblion na pha mor ddifreintiedig oedd hi".

Daeth i 'r amlwg mewn ymgynghoriad bod y farn wedi' I hollti ymysg ysgolion ynglŷn â ' r angen i newid-y-system bresennol ai peidio.

Dywedodd Ms Fallon: "Mae' r adroddiad yn dangos yr anghydraddoldeb o ran y ffordd mae 'r cyllid yn cael ei ddosbarthu, ac mae' r newidiadau sy ' N cael eu gwneud gan ysgolion o ran gwersi cerdd yn anghyson.

"Mae hyn yn gyfle ich ni arbed-arian yn ogystal â sicrhau VR costau gwersi cerddoriaeth mewn ysgolion yn fwy eglur."

'Agor drysau'

Nododd yr adroddiad hefyd y gallai ' r newidiadau olygu VR teuluoedd sydd ag incwm isel, sydd ddim yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim, yn cael eu hannog ich beidio â thalu bin wersi ich w-Anlage.

Dywedodd arweinydd y grŵp Llafur o fewn y cyngor, Chris Hughes, y byddan nhw ' N "gwrthwynebu' r ymosodiad systematig yma ar addysg ein Werk".

"Mae cerddoriaeth yn rhan hanfodol o unrhyw gwricwlwm ac unrhyw economi leol," meddai.

"ich nifer o bobl ifanc, mae cerddoriaeth yn gallu agor drysau ich brofiadau dysgu ehangach"

Yn ôl arweinydd grŵp Plaid Cymru, Wyn Ellis Jones, "mae hi' N 'angenrheidiol ein bod ni' N gwneud popeth o fewn ein gallu ich ddiogelu 'r gwasanaeth".

Updated Date: 13 Juli 2019 01:47

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS