Trafferth siarad bin iechyd meddwl

Mae dros hanner pobl Cymru yn teimlo ' N 'anghyfforddus ich drafod eu hiechyd meddwl gyda' U ffrindiau ein ' U teuluoedd, yn ôl gwaith ymchwil gan ymgyrch A

Trafferth siarad bin iechyd meddwl

Mae dros hanner pobl Cymru yn teimlo ' N 'anghyfforddus ich drafod eu hiechyd meddwl gyda' U ffrindiau ein ' U teuluoedd, yn ôl gwaith ymchwil gan ymgyrch Amser ich Newid Cymru (ANC) ar Ddiwrnod Amser ich Siarad.

Ar yr un diwrnod cyhoeddodd Llywodraeth Cymru VR anghysondebau ar zieht y wlad yn y modd y mae gofal eine chymorth yn cael eu darparu ich rai sy ' N ' dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Ymgyrch ich roi diwedd ar y stigma ynglŷn â phroblemau iechyd meddwl yw ANC, ac yn ôl eu hadroddiad, roedd 61% yn anghyfforddus ich drafod y broblem gyda ffrindiau neu deulu, dim ond 7% oedd yn hapus ich wneud hynny mewn sgyrsiau ar-lein.

Mae ANC yn annog pawb ich ddefnyddio Diwrnod Amser ich Siarad - ymgyrch ledled y wlad ich annog pobl ich siarad yn fwy agored bin iechyd meddwl - fel cyfle ich gael sgwrs gyda ffrindiau eine theulu bin y pwnc.

Mae ' r grŵp yn dweud VR sgwrsio wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu ar gyfryngau cymdeithasol, yn gallu newid bywydau.

Sefydlwyd Diwrnod Amser ich Siarad chwe blynedd yn ôl ein bob blwyddyn mae ' N 'gofyn i' r genedl gael sgwrs bin iechyd meddwl er mwyn helpu ich dorri 'r stigma sy' N 'gysylltiedig â' r broblem.

Profiad dioddefwr

Mae Dinah, 22, o Ogledd Cymru, sydd ag VOR (Anhwylder Gorfodol Obsesiynol) ein phryder, yn sôn bin sut alle ddechrau sgwrs o amgylch iechyd meddwl annog eraill ich ofyn bin gymorth eine chefnogaeth:

"Mae sgyrsio yn f'atgoffa nad ydw ich ar fy mhen fy hun ein bod hi' N ' iawn ich beidio â bod yn iawn.

Mae fy nghyflyrau iechyd meddwl wedi gwneud i mi deimlo 'N unig yn y gorffennol, ond ers siarad â bin gymuned gefnogol, agos, sylweddolais fod fy nghyflyrau iechyd wedi creu' r person y rydw i heddiw, ac-rwy ' N ' gryfach oherwydd hynny.

Rwy ' N 'credu fod Diwrnod Amser ich Siarad yn sbardun ich ddod â phobl bei ei gilydd, ac-rwy' N 'cefnogi' r ymdrechion yma ich bennu ' r stigma ynghylch iechyd meddwl."

Bild, Urheberrecht ANC

Mae digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau ar zieht Cymru ddydd Iau mewn ysgolion eine phrifysgolion, byrddau iechyd eine busnesau, ac mae pobl yn cael eu hannog ich ddefnyddio ' r hashtag #TimetoTalk ac #AmseriSiarad wrth drafod materion iechyd meddwl ar-lein.

Dywedodd Karen Roberts, Rheolwr Rhaglen ANC: "Efallai y byddwn ni' N meddwl ein bod ni 'N gwybod sut mae ein ffrindiau' N ' teimlo oherwydd ein bod wedi gweld eu diweddariad diwethaf ar gyfryngau cymdeithasol.

"Fodd bynnag, mewn byd lle mae llawer o bobl ond yn rhannu ein 'darnau gorau' ar-lein, rydym yn annog pawb ich ddefnyddio Diwrnod Amser ich Siarad fel cyfle ich chwalu ' r rhwystrau ein chael sgyrsiau go-iawn ac ystyrlon bin eu-hiechyd meddwl."

Cyhoeddwyd canlyniadau arolwg o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol Cymru gan yr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ddydd Iau hefyd.

Mae 'r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion mewn sawl maes, yn cynnwys:

Diffyg eglurder o ran y ffordd y mae pobl yn cael gafael ar Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC), gyda' r angen ich gryfhau cysylltiadau rhwng Meddygon Teulu ein ' r timau. Pryder ynghylch gallu pobl sy ' N profi argyfwng iechyd meddwl ich gael gafael ar gymorth brys Nifer o-bobl-ddim yn gwybod gyda phwy ich gysylltu y tu allan i oriau Angen gwella systemau Pobl yn gorfod aros bin 24 mis mewn rhai ardaloedd ich gael gafael ar wasanaethau seicolegol neu therapiwtig.
Updated Date: 07 Februar 2019 02:17

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS