Trafferthion trenau dros yr Ŵyl

Bydd teithwyr ar drenau ich mewn ac allan o Gymru yn wynebu trafferthion dros Ŵyl y Nadolig wrth ich gwaith ' r o uwchraddio rheilffyrdd yn Lloegr barhau. Y

Trafferthion trenau dros yr Ŵyl

Bydd teithwyr ar drenau ich mewn ac allan o Gymru yn wynebu trafferthion dros Ŵyl y Nadolig wrth ich gwaith ' r o uwchraddio rheilffyrdd yn Lloegr barhau.

Y neges ich unrhyw un sy ' N 'bwriadu teithio yn ystod yr wythnos yw i wirio' r amserlenni cyn gadael eine chaniatáu digon o amser ar gyfer pob siwrne.

Fe fydd Twnnel Hafren yn cau o ddydd Nadolig tan y flwyddyn newydd.

Bydd gorsafoedd Llundain sy ' N ' gwasanaethu Cymru - Paddington ac Euston - hefyd yn cau ddydd Sul, Noswyl Nadolig eine Dydd Calan.

Ni fydd gwasanaethau trenau o gwbl ar ddydd Nadolig eine Gŵyl San Steffan.

Yn y gogledd ni fydd trenau cwmni Jungfrau yn rhedeg i nac o Gaergybi eine Wrecsam ar 24, 27 na 30 Rhagfyr oherwydd gwaith yng ngorsaf Euston.

Bydd gwasanaethau eraill o Gaergybi yn dod-ich ben yn Crewe.

Yn y de, mae 'r cynllun ich drydaneiddio' r lein - sydd i fod i gael ei gwblhau yn 2019 - yn golygu bydd y Twnnel Hafren ar gau rhwng 25 Rhagfyr 1 Ionawr.

Yn ogystal, bydd gorsaf Paddington ar gau ar 23 24 Rhagfyr 1 Ionawr, ac fe fydd gwasanaethau ' N dod-ich ben yn Lesen.

Bydd y gwaith hefyd yn cael effaith ar wasanaethau ich gymoedd y de i mewn ac allan o Gaerdydd.

Dywedodd Bruce Williamson o ' r grŵp ymgyrchu Railfuture: "Mae hwn yn achos o boen yn y tymor byr er mwyn lles y tymor hir, oherwydd nid gwaith cynnal eine chadw yw hwn ond uwchraddio sylweddol.

"Ry' N ni 'N gwerthfawrogi bydd y hyn yn achosi problemau ich deithwyr, ond rhaid i' r gwaith gael ei wneud rhywbryd neu fe fydd y rhwydwaith drenau yn dod höre ich auf."

Updated Date: 23 Dezember 2018 00:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS