Trafnidiaeth Cymru 'wedi dysgu gwersi'

Mae penaethiaid Trafnidiaeth Cymru eine Network Rail yn dweud eu-bod wedi dysgu gwersi ers ich stormydd gael effaith fawr ar y rhwydwaith trenau llynedd. Cafo

Trafnidiaeth Cymru 'wedi dysgu gwersi'

Mae penaethiaid Trafnidiaeth Cymru eine Network Rail yn dweud eu-bod wedi dysgu gwersi ers ich stormydd gael effaith fawr ar y rhwydwaith trenau llynedd.

Cafodd nifer fawr o drenau eu canslo ym mis Hydref 2018 yn dilyn Sturm Callum.

Ar un pwynt doedd dim modd defnyddio traean o ' r 127 o drenau sydd gan Drafnidiaeth Cymru am eu-bod yn cael eu trwsio.

Yn dilyn beirniadaeth gyhoeddus ac apêl gan y Cynulliad, dywedodd Trafnidiaeth Cymru eine Network Rail VR mwy o adnoddau nag erioed wedi ' U darparu er mwyn sicrhau na fydd problemau tebyg eleni.

'Gweithio pob awr o 'r dydd'

"Mae gwersi wastad yn cael eu dysgu yn y diwydiant trenau, dim yn fwy na' r gwersi gafodd eu dysgu ar lwybrau Cymru ein ' r Gororau yr hydref diwethaf," meddai Bill Kelly o Network Rail.

"Rydyn ni wedi buddsoddi mwy o adnoddau nag erioed i' r gwaith paratoi ar gyfer hydref eleni, ar zieht nifer o feysydd, ein byddwn yn gweithio bob awr o 'r dydd os oes angen er mwyn cadw' r rhwydwaith ar waith."

Bild-Beschriftung Mae Trafnidiaeth Cymru wedi gwneud gwelliannau ich nifer o ' I drenau

Fe wnaeth Trafnidiaeth Cymru gymryd rheolaeth o reilffyrdd Cymru ar 14 Hydref y llynedd, ac ni allai fod wedi wynebu dechrau anoddach.

Ddiwrnod ynghynt fe wnaeth Sturm Callum achosi ' r llifogydd gwaethaf yng Nghymru ers 30 mlynedd, gan arwain am ganslo nifer o drenau.

Rhoddodd Trafnidiaeth Cymru 'r bai ar y cwmni oedd yn rhedeg y gwasanaeth ynghynt, Trenau Arriva Cymru, gan ddweud eu-bod wedi methu â chynnal y trenau i' r safon y dylen nhw.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru feio gweinidogion y DU am danfuddsoddi yn y rhwydwaith.

Yn dilyn hynny fe wnaeth pwyllgor Cynulliad annog y sefydliadau ich beidio rhoi ' r bai ar ei gilydd eine gwneud teithwyr yn flaenoriaeth.

'Calonogol'

Mae nifer o drenau Cymru bellach â gwell olwynion, sy ' N eu gwneud yn fwy tebygol o allu ymdopi â dŵr eine dail ar y traciau.

Mae Network Rail hefyd wedi cael gwared ar y tyfiant ar draciau er mwyn lleihau ' r tebygolrwydd bydd y planhigion yn atal trenau.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates bod y cydweithio rhwng Trafnidiaeth Cymru eine Network Rail yn "galonogol".

Updated Date: 06 Oktober 2019 00:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS