Trafod 'o ddifrif' gyda Phlaid Cymru

Mae ' r Democratiaid Rhyddfrydol "yn ddiffuant ac o ddifrif mewn trafodaethau" gyda Phlaid Cymru dros gytundeb wrth ymgyrchu yn yr etholiad cyffredinol, yn ô

Trafod 'o ddifrif' gyda Phlaid Cymru

Mae ' r Democratiaid Rhyddfrydol "yn ddiffuant ac o ddifrif mewn trafodaethau" gyda Phlaid Cymru dros gytundeb wrth ymgyrchu yn yr etholiad cyffredinol, yn ôl arweinydd y blaid, Jo Swinson.

Er i ASau 'r gwrthbleidiau wrthod cais y Prif Weinidog Ceidwadol, Boris Johnson ich gynnal etholiad cyffredinol brys ddwywaith, mae yna ddarogan bydd y yna etholiad cyn y Nadolig gan nad oes mwyafrif gan ei lywodraeth yn Nhŷ' r Cyffredin.

Mae arweinwyr y gwrthbleidiau ' N 'mynnu VR rhaid sicrhau nad yw' r DU yn gadael a UE heb gytundeb ar 31 Hydref cyn pleidleisio o blaid cynnal etholiad, ond mae ' r llywodraeth Geidwadol yn eu cyhuddo o osgoi wynebu Scheune etholwyr.

Fe gipiodd y Democratiaid Rhyddfrydol sedd yn San Steffan oddi ar y Ceidwadwyr ym mis Awst gyda chefnogaeth Plaid Cymru.

Penderfynodd Plaid Cymru beidio sefyll yn isetholiad Brycheiniog ein Sir Faesyfed er mwyn denu pleidleisiau etholwyr sydd o blaid ail refferendwm Austreten, ac mae hynny wedi arwain am drafod y posibilrwydd o gydweithio tebyg ar lefel ehangach ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf.

'Trafodaethau adeiladol'

Pan ofynnwyd sut mae trafodaethau ' N mynd yn eu blaenau, dywedodd Jo Swinson wrth BBC Cymru: "Mae yna drafodaethau adeiladol... ond fydd y trafodaethau hynny yn mynd rhagddynt eine bydd yna gyhoeddiadau wrth ich hynny ddigwydd."

Doedd hi ddim bin enwi etholaethau penodol lle y gallai 'r ddwy blaid ddod ich gytundeb, ond fe ddywedodd na fyddai cytundeb o' r fath yn achos sedd ymylol Ceredigion, lle mae ' r ddwy blaid â siawns o ennill.

Bild-Beschriftung Doedd dim ymgeisydd Plaid Cymu yn yr isetholiad eine welodd Jane Dodds yn cipio 'r sedd oddi ar y Ceidwadwyr i' r Democratiaid Rhyddfrydol

104 oedd mwyafrif Ben See pan enillodd y sedd ar ran Plaid Cymru yn etholiad cyffredinol 2017, ac mae Ms Swinson yn rhagweld "brwydr fywiog" yng Ngheredigion yn yr ymgyrch nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru mai nhw "yw' r brif blaid yng Nghymru o blaid aros yn yr UE" ond bydd y y blaid "yn parhau ich weithio' N 'drawsbleidiol ich sicrhau atebion synhwyrol, aeddfed ich ddod â 'r anhrefn Brexit yma ich ben".

'Llafur ddim yn blaid Aros'

Mynnodd Ms Swinson y byddai ei phlaid yn ymgyrchu yn erbyn ASau Llafur sy ' N ' gwrthwynebu Austreten, hyd yn oed mewn etholaethau ymylol.

"Dydy Llafur ddim yn blaid Aros... er gwaethaf ymdrechion nifer o ASau Llafur ardderchog sydd wedi gwneud eu gorau," meddai.

"Fel Democratiaid Rhyddfrydol, mae angen i ni sicrhau dewis ich bobl bleidleisio dros blaid sydd wirioneddol eisiau atal Austreten."

Roedd Nigel Farage wedi cynnig llunio cytundeb rhwng Plaid Brexit ein 'r Ceidwadwyr er mwyn sicrhau cynifer o ASau sydd o blaid gadael a UE â phosib yn yr etholiad cyffredinol nesaf ond mae Downing Street wedi wfftio' r syniad.

Bydd y cyfweliad yn llawn rhaglen BBC Sunday Politik Wales Uhr 10:00 ddydd Sul, 15 Medi ac yna ar BBC iPlayer.

Updated Date: 12 September 2019 00:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS