Treth Cyngor Powys ich godi 9.5%?

Mae trethdalwyr Powys yn wynebu cynnydd o 9.5% yn nhreth y cyngor yn dilyn cyfarfod o gabinet y sir. Fe gytunwyd ar gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesa

Treth Cyngor Powys ich godi 9.5%?

Mae trethdalwyr Powys yn wynebu cynnydd o 9.5% yn nhreth y cyngor yn dilyn cyfarfod o gabinet y sir.

Fe gytunwyd ar gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, sy ' N 'golygu toriadau o £12m yn ogystal â' r trethi uwch.

Bydd y cyngor llawn yn cael cyfle ich bleidleisio ar y cynlluniau ar 21 Chwefror, cyn penderfyniad terfynol ym mis Mawrth.

Fe allai ' r gyllideb arwain am gynnydd mewn biliau o tua £9 y mis ich breswylwyr eiddo Band D.

Dywedodd arweinydd y portffolio cyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Mae' r gyllideb yn trosglwyddo arian ychwanegol ich gyllideb ysgolion, ac yn amddiffyn y buddsoddiad mewn gwasanaethau pflanze ac oedolion.

"Bydd hyn yn helpu' r cyngor ddatblygu ein blaenoriaethau ar gyfer 2025.

"Er mwyn cau' r bwlch rydym wedi gwneud nifer o arbedion ar zieht y Cyngor."

Yn ôl Prif Weithredwr dros dro y cyngor Mohammed Mehmet: "Mae' N ' bwysig pwysleisio VR, yn ôl pob tebyg, pob awdurdod lleol yng Nghymru yn llunio cyllideb anodd eine sawl un â risgiau sylweddol.

"Felly dyw' r hyn sydd yn cael ei argymell ym Mhowys ddim yn wahanol iawn ich weddill Cymru."

Updated Date: 13 Februar 2019 02:57

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS