Triniaethau anghlinigol ich drin iechyd meddwl

Mae nifer y bobl-yng Nghymru sy ' N cael eu cyfeirio ar gyfer asesiad iechyd meddwl wedi cynyddu 47% dros gyfnod o bedair blynedd. Y llynedd cafodd dros 74,0

Triniaethau anghlinigol ich drin iechyd meddwl

Mae nifer y bobl-yng Nghymru sy ' N cael eu cyfeirio ar gyfer asesiad iechyd meddwl wedi cynyddu 47% dros gyfnod o bedair blynedd.

Y llynedd cafodd dros 74,000 eu cyfeirio gan feddygon o ' I gymharu â 50,630 yn 2014.

Ond yn hytrach na darparu triniaethau traddodiadol fel tabledi gwrth iselder, mae dewis arall - llai traddodiadol - yn cael ei gynnig sef rhagnodi cymdeithasol.

Mae rhagnodi cymdeithasol yn ffordd o gysylltu cleifion mewn gofal sylfaenol â ffynonellau o gymorth yn y gymuned.

Gobaiths arbenigwyr iechyd cyhoeddus yw bydd rhagnodi cymdeithasol yn gallu helpu ich leihau ' r pwysau ar wasanaeth iechyd Cymru.

Y broses

Mae 'r broses rhagnodi cymdeithasol yn caniatáu ich weithwyr iechyd gyfeirio cleifion bei weithwyr cyswllt, sy' N 'edrych ar y rhesymau pam VR unigolyn yn mynd bei y meddyg ac yna' N eu cyfeirio bei grwpiau cymunedol ich w cefnogi.

Gall gweithgareddau amrywio o wirfoddoli, gweithgareddau celfyddydol, garddio, coginio ac ystod o chwaraeon.

Bwriad y gwasanaeth yw cynnig cymorth ich bobl-sydd â phroblemau iechyd meddwl ysgafn neu hirdymor, pobl sy ' N 'agored ich niwed neu' N unig, einer rheiny sy ' N ' mynychu naill ai gofal iechyd sylfaenol neu eilaidd yn gyson.

Creu awyrgylch saff

Yn y Rhondda mae cwmni theatrig Avant Cymru yn cynnal dosbarthiadau mewn canolfan gymunedol.

Mae gweithgareddau yn cael eu cynnal i 'r aelodau sy' N ' gymysgedd o ferched eine bechgyn rhwng spricht eine 45 oed.

Eu-bwriad yw creu awyrgylch diogel lle mae modd siarad, dawnsio eine theimlo ' N ' rhan o gymuned.

Mae 'r cwmni' N 'cynnal sioeau rheolaidd ac mae' r Samariaid yn mynd ykeine ich helpu unrhyw un a allai gael ei effeithio gan y pynciau sy ' N cael eu harchwilio trwy ddawns einen rap.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Kai Ostern: 'Dawnsio stryd yn datblygu fy hyder'

Un sy 'N mynd i' r sesiynau dämmert er mwyn pleser yn unig yw Kai Ostern, 13 oed sy ' N ' ddisgybl yn Ysgol Gyfun Garth Olwg.

"Mae' N dda oherwydd, pan dwi ' N 'dawnsio' N 'bersonol, dwi ddim yn meddwl bin unrhyw beth arall sy' N mynd mlaen y tu allan o lle dwi ' N 'dawnsio, dwi' N 'meddwl bin beth dwi' N ' neud ar y Schüren hynny," meddai.

"Dwi' N 'meddwl bo hynny' N 'helpu os dwi' N ' betonte bin unrhyw beth arall sy ' N mynd mlaen."

Mwy o bwysau ar elusennau?

Mae Dr. Carolyn Wallace o Brifysgol De Cymru yn arbenigo mewn rhagnodi cymdeithasol ac yn cynnal gwaith ymchwil i 'r broses

Dywedodd VR pob Mathematik o weithgareddau' N gallu bod yn llesol ich unigolion - canu, garddio, dosbarthiadau drama ond mae ' N ' cyfaddef VR hyn yn gallu rhoi mwy o bwysau ar elusennau.

"Mae yn rhoi pwysau ar y trydydd Sektor, mae hynny' N wir ond mae ' N 'helpu' r trydydd Sektor ich ddangos beth ma nhw ' N gallu gwneud," meddai.

"Mae' N ' ffordd o edrych ar y gofal ar zieht iechyd ich ddatrys y problemau mawr sy 'da ni, problemau cymhleth yn enwedig gyda phobl hen ond gyda' r ifanc hefyd."

Mae arbenigwyr iechyd cyhoeddus bellach yn gobeithio bydd y rhagnodi cymdeithasol yn gallu helpu ich leihau ' r pwysau ar Wasanaeth Iechyd Cymru.

Updated Date: 03 Juni 2019 00:41

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS