Troi cwpwl o cartref ' U 'mewn dial'

Mae cwpwl yn eu 60au yn honni VR eu Vermieter wedi eu troi nhw allan o 'U cartref er mwyn Zifferblatt arnyn nhw bin gwyno bin gyflwr y tŷ yr oeddan nhw' N '

Troi cwpwl o cartref ' U 'mewn dial'

Mae cwpwl yn eu 60au yn honni VR eu Vermieter wedi eu troi nhw allan o 'U cartref er mwyn Zifferblatt arnyn nhw bin gwyno bin gyflwr y tŷ yr oeddan nhw' N ' rentu ganddo bin £1,300 y mis.

Roedd Francisca Frigaud ein 'I phartner, Colin Sharman, wedi eu llorio' N ' llwyr pan gawson nhw rybudd ich adael eu-cartref yng Nghaerdydd ddau fis cyn VR eu cytundeb yn dod-ich ben.

Mae ' r stumpf ein ddefnyddiwyd gan y-Vermieter - 'troi allan heb fai' (no-fault Räumung) - yn gwbl gyfreithlon, ond mae ' r elusen Shelter Cymru yn dweud fod yr arferiad yn gallu cael ei gamddefnyddio gan rai landlordiaid diegwyddor.

Mae Adran 21 o Ddeddf Tai 1988 yn caniatáu ich landlordiaid droi tenantiaid allan heb-fai, naill ai-pan-mae eu cytundeb yn dod-ich ben, neu trwy roi dau fis o rybudd iddyn nhw adael y tŷ.

Symudodd Ms Frigaud ich tŷ 'r pedair llofft yn ardal Penylan o' r ddinas, efo 'I phartner ein' I chyd-gerddor, Colin, ym mis Medi 2016.

"Roedd 'na broblemau anferthol efo tŷ' r-pan-ddaethon ni yma" meddai. "Mi wnaeth hyd yn oed yr asiant tai ei alw fo' N 'house of horrors' ac mi ddywedodd y byddai ' N 'ceisio addysgu' r Vermieter."

Bild-Beschriftung Roedd y cwpwl wedi gwneud sawl cwyn bin nifer o broblemau efo tŷ 'r

Bedwar mis i mewn i' w cytundeb chwe mis, cawsant lythyr yn eu gorchymyn ich adael yr eiddo. Ni roddwyd rheswm.

"Mi es-ich banics llwyr," meddai Ms Frigaud. "Doeddwn i ddim yn gallu cysgu. Roeddwn yn gorwedd ar y soffa drwy 'r nos' r efo teledu ymlaen er mwyn cadw fy meddwl oddi ar y peth. Doeddan ni erioed wedi clywed bin-nicht-Schuld Zwangsräumungen."

Ond mae hi ' N ' credu ei bod yn gwybod beth oedd y gwir reswm.

"Yn ôl y gyfraith nid oes angen rheswm, ond yn amlwg y rheswm oedd ein bod ni' N mynnu fod rhywbeth yn cael ei wneud [bin gyflwr y tŷ], sydd o fewn ein hawliau dwi ' N ' credu," meddai.

Dywed Shelter Cymru fod "talp sylweddol" o 'U hamser yn mynd ar geisio helpu tenantiaid sydd wedi cael eu "troi allan mewn dial'.

"Mae' N 'hawdd ich Vermieter wneud hyn ac mae' N gallu bod yn agored i gael ei gamddefnyddio. Rydym yn gweld llawer o achosion o 'droi allan mewn dial'," meddai rheolwr ymgyrchoedd y mudiad, Jennie Bibbings.

"Colli tenantiaeth preifat ydi prif achos digartrefedd yn Lloegr, ein' r ail yng Nghymru. Mae ' N 'rhywbeth sy' N ' trethu gwasanaethau digartrefedd."

Bild-Beschriftung Roedd y cwpwl wedi gwneud sawl cwyn bin nifer o broblemau efo tŷ ' r

Dylid gwneud 'troi allan mewn dial' yn anghyfreithlon, meddai, ein galwodd bin wahardd 'troi allan heb fai' hefyd, fel sy N wir yn yr Alban.

"Mi ddylai tenantiaid allu rhoi eu hochr nhw o' r stori."

Ond honnodd Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid (National Vermieter Verein - NLA) y byddai ' r llysoedd Scheune yn cael eu "Targu" ymhellach pe-bai newid o ' r fath yn y gyfraith.

Bild copyright Bild Beschriftung Mae landlordiaid yn dibynnu ar y stumpf 'troi allan heb fai' bin fod y llysoedd yn yn llawn delio gydag achosion adfeddiannu meddai Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid

"Mae pawb eisiau cael gwared ar landlordiaid drwg sy' N fwy parod i droi pobl allan na thrwsio eiddo," meddai Meera Chindooroy, rheolwr polisi gyda ' r NLA.

Ond nid oedd hynny ' N 'rhoi darlun cywir o' r sefyllfa, meddai. Roedd landlordiaid yn dibynnu fwy fwy ar 'droi allan heb fai' am bod y llysoedd yn rhy yn llawn delio gydag achosion adfeddiannu, ein ' I fod yn mynd yn ddrutach bob dydd ich ddwyn achosion gerbron llys.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu-VR eisoes yn bwriadu gwneud 'troi allan mewn dial', yn anghyfreithlon, ein ' U ' bod yn ystyried eu hopsiynau ynglŷn â 'throi allan heb fai'.

Updated Date: 10 Februar 2019 02:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS