Twyllwyr yn ffugio rhifau y ffôn Cynulliad

Mae twyllwyr sy ' N 'honni eu-bod yn swyddogion treth yn defnyddio rhifau y ffôn Cynulliad, gan achosi i' r Personal dderbyn galwadau gan aelodau pryderus o

Twyllwyr yn ffugio rhifau y ffôn Cynulliad

Mae twyllwyr sy ' N 'honni eu-bod yn swyddogion treth yn defnyddio rhifau y ffôn Cynulliad, gan achosi i' r Personal dderbyn galwadau gan aelodau pryderus o ' r cyhoedd.

Mae ' N ' ffordd o geisio twyllo arian drwy fygwth dioddefwyr gyda chamau cyfreithiol.

Dywedodd un gweithiwr wrth BBC Cymru eu-bod wedi cael nifer fawr o alwadau gan-bobl yn ffonio ' r rhifau yn ôl.

Mae ' r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol ac Aktion Betrug wedi cael gwybod bin y mater, meddai llefarydd ar ran y Cynulliad.

'Dryslyd'

die Mae 'r neges awtomatig yn honni VR swyddogion treth bin ddwyn achos cyfreithiol yn erbyn y derbynnydd, ac yn gofyn i' r galwr bwyso botwm ich siarad â gweithiwr er mwyn gallu gwneud taliad.

"Mae rhai yn ffonio yn yn ôl eithaf dryslyd," meddai aelod o Personal y cynulliad wrth BBC Cymru.

Nid yw 'r broblem yn benodol i Gymru ac efallai na fydd dioddefwyr sy' N ' dychwelyd y galwadau erioed wedi clywed bin y Cynulliad.

"Nid yw hynny' N ' helpu," eglurodd y gweithiwr, ein ddywedodd eu-bod wedi "colli cyfrif" o ' r nifer o alwadau maen nhw wedi ei dderbyn.

"Rydych chi' N ' ceisio dweud wrthyn nhw ei fod yn sgam, ond dydyn nhw ddim wedi clywed bin y sefydliad."

Bild copyright Bild Beschriftung Dywedodd un aelod o Personal ei bod wedi derbyn pentwr o alwadau

Y Begriff Saesneg bin yr hyn sydd yn digwydd yw ' spoofing ', lle mae ' r twyllwr yn defnyddio rhifau y ffôn Cynulliad eine sefydliadau eraill. Mae 'r sawl sy' N ' derbyn yr alwad yn gweld rhif ffôn ffug.

Mae swyddfa Cyllid eine Thollau Ei Mawrhydi wedi cael llwyddiant wrth gael y diwydiant cyfathrebu ich wahardd unrhyw un-rhag ffugio ' r defnydd o rif llinell gymorth y swyddfa dreth.

Ond mae ' N ' ymddangos VR troseddwyr yn defnyddio rhifau y ffôn Cynulliad, ein rhai sefydliadau eine chwmnïau eraill, sydd â rhifau tebyg ich linellau y ffôn swyddfa Cyllid eine Thollau ei hun.

Dywedodd llefarydd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru: "Yn anffodus, mae hwn yn fater parhaus ac mae' N 'rhan o sgam galwad ffôn awtomataidd wedi' I dargedu.

"Rydym yn gweithio gyda' r swyddfa Chyllid eine Thollau a 'N darparwyr ffôn er mwyn lleihau' r effaith ac rydym wedi hysbysu ' r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol eine Aktion Betrug.

"Rydym hefyd yn ymwybodol o sgamiau tebyg sy' N 'defnyddio negeseuon testun eine byddem yn cynghori unrhyw un sy' N ' poeni bin gynnwys y negeseuon ich gysylltu â llinellau cymorth swyddogol y swyddfa Dreth."

Updated Date: 20 Juni 2019 00:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS