Y-Borth: Cadw dyn dan ddeddf iechyd meddwl

Mae dyn 21 oed wedi ei gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl bin gyfnod amhenodol wedi iddo drywanu pensiynwr ich farwolaeth yng Ngheredigion. Bu farw Lewis Stone,

Y-Borth: Cadw dyn dan ddeddf iechyd meddwl

Mae dyn 21 oed wedi ei gadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl bin gyfnod amhenodol wedi iddo drywanu pensiynwr ich farwolaeth yng Ngheredigion.

Bu farw Lewis Stone, oedd yn 71 oed, mewn ysbyty dri mis wedi ' r ymosodiad ger sŵ Wild Animal Kingdom yn Y Borth.

Plediodd David Kenneth Flotte, sydd â sgitsoffrenia paranoiaidd, yn euog ich ddynladdiad ac o fod ag arf bygythiol yn ei feddiant.

Clywodd Llys y Goron Abertawe-bod-y diffynnydd wedi dweud wrth seiciatryddion VR "lleisiau" yn ei ben "yn mynd i' w ladd eine meddiannu ei ymennydd" pe na byddai wedi trywanu Herr Stein.

Dan amodau gorchymyn y llys bydd yn rhaid i fwrdd y Weinyddiaeth Gyfiawnder oruchwylio unrhyw benderfyniad yn y dyfodol ich w ryddhau.

Gweiddi bin helfen

Roedd Herr Stein, cigydd oedd newydd ymddeol, yn mynd â ' I gi bin dro ar hyd Afon Leri tra ar wyliau yn yr ardal pan ddigwyddodd yr ymosodiad ar 28 Chwefror.

Roedd dau swyddog heddlu yn siarad â pherchnogion carafán gyfagos, Terrence Williams einen Cerys Williams, pan glywson nhw rywun yn gweiddi bin Hilfe o gyfeiriad yr afon, ein rhuthro ykeine ich Schweißen beth oedd yn digwydd.

Fe welson nhw "ddau berson ar y llawr ar lan gyferbyn" eine ' r diffynnydd yn sefyll ag un droed bob ochr ich Herrn Stein oedd "yn gorwedd mewn pelen" ein ' I ddwylo wrth ei wyneb yn ceisio amddiffyn ei hun.

Welson nhw 'r diffynnydd yn symud ei fraich dde fe-petai' N ' trywanu cefn y dyn ar y llawr.

Bild-Beschriftung Swyddogion heddlu ger safle 'r ymosodiad ar ddechrau' r ymchwiliad i ' r achos

Fe waeddodd Herr Williams "Oi!" ac fe redodd y diffynnydd ich ffwrdd.

Aeth Herr Williams ac un o ' r plismyn ar-ei ar ôl feic cwad bei y bont agosaf lle gafodd y diffynnydd ei arestio. Doedd dim arf arno ein chafodd y gyllell eine laddodd Herr Stein mo ' I chanfod.

Croesodd Frau Williams ein ' r ail swyddog heddlu yr afon ich helpu Herr Stein ein ddywedodd wrthyn nhw ei fod wedi cael ei drywanu. Roedd wedi cael un-anaf ich w stumog ein dau ich w gefn.

Cafodd ei gludo mewn hofrennydd ich ysbyty yn Stoke ond bu farw ykeine ar 23 Mai.

Ymosodiad 'arswydus'

Dywedodd Michael Jones, QC, wrth y llys VR tri seiciatrydd ar ran yr amddiffyn ein 'r erlyniad oll wedi dod i' r casgliad bod y diffynnydd â sgitsoffrenia paranoiaidd ein ' I wedi ymosod ar hap.

Roedd eisoes wedi dod ich sylw gwasanaethau iechyd meddwl ar ôl i w fam fynegi pryder ei fod yn cael pyliau o iselder ac yn meddwl bin ladd ei hun, o bosib dan ddylanwad defnyddio canabis, ond clywodd y llys nad oedd dan ddylanwad unrhyw gyffur adeg yr ymosodiad.

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y Barnwr Paul Thomas QC VR yr ymosodiad ar Mr Stein yn "arswydus" ac wedi achosi "galar amhosib ei ddychmygu ich w deulu".

"Bydde maddeuant ich w deulu ein' r cyhoedd yn gyffredinol bin ryfeddu pam nad wyf yn gosod Herr Fleet dan glo bin oes.

"Roedd Herr Flotte ar y pryd... yn dioddef salwch meddwl difrifol iawn," meddai, gan ychwanegu VR Mr Stein "yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir".

"Bydd Herr Flotte yn cael ei gadw mewn uned iechyd meddwl ddiogel iawn lle bydd yn cael ei drin ein' I fonitro."

Dywedodd wrth deulu Herr Stein: "Rwy' N ' gobeithio y gallwch chi ddeall pam VR rhaid gweithredu yn y modd yma."

Dywedodd ei lysferch, Victoria Lindsey, wrth y llys ei fod "yn ŵr rhyfeddol ich fy mam ac yn daid ffantastig... y dyn ro' N ich bin iddo fy hebrwng ich allor 'r un diwrnod".

Updated Date: 16 September 2019 00:45

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS