Ymchwiliad ich ymddygiad 'bygythiol' McEvoy

Mae ' r AC Neil dan McEvoy ymchwiliad bin ymddygiad "bygythiol" honedig mewn ffrae ynglŷn â phryder bin les plentyn o Gaerdydd mewn cartref gofal. Mae AC C

Ymchwiliad ich ymddygiad 'bygythiol' McEvoy

Mae ' r AC Neil dan McEvoy ymchwiliad bin ymddygiad "bygythiol" honedig mewn ffrae ynglŷn â phryder bin les plentyn o Gaerdydd mewn cartref gofal.

Mae AC Canol De Cymru eine chynghorydd ardal Tyllgoed ar Gyngor Caerdydd wedi cael ei gyhuddo o dorri cod ymddygiad y cyngor, ein bydd yn gorfod ymddangos o flaen pwyllgor safonau eine moesoldeb.

Mae 'r honiadau yn erbyn Herr McEvoy yn ymwneud â' I ymddygiad mewn dadl ynglŷn â honiadau o-gam-drin plentyn mewn cartref gofal.

Dywedodd Herr McEvoy mai dyma ' r "achos gwaethaf i mi ddod ar ei zieht mewn 30 mlynedd", ac mae ' N 'gwadu' r honiadau yn erbyn ei.

Mae 'r gwleidydd yn galw i' r pwyllgor gael ei gynnal yn gyhoeddus, ein dywedodd ei bod yn "syfrdanol" bod y ffocws arno ef o ystyried difrifoldeb yr honiadau gan y plentyn.

'Tanseilio' Personal

Mae ' r cwynion yn erbyn Herr McEvoy yn dyddio 'nôl ich Ebrill Mai 2018, pan wnaeth yr AC ofyn i' r cartref gofal os allai ymweld â ' r plentyn bin iddi gael ei honni ei fod wedi dweud wrth ei rieni ei fod wedi cael ei gam-drin.

Mae dau o 'r cwynion yn ymwneud â VR Mr. McEvoy wedi mynnu ei fod yn cael ymweld â' r cartref gofal, ein 'I fod wedi galw' r heddlu ich ymchwilio ich les y plentyn wedi i ' r cartref wrthod ei gais.

Tut dim modd enwi r cartref gofal oherwydd rhesymau cyfreithiol.

Mae adroddiad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn cynnwys honiadau VR Mr. McEvoy wedi bod yn "anodd, bygythiol, ac wedi tanseilio" aelod o Personal wnaeth ei gyhuddo o fwlio.

Ond mae ffynhonnell sy ' N 'agos an deulu' r plentyn wedi amddiffyn Herr McEvoy, gan ddweud mai ceisio darganfod cyflwr y plentyn oedd y cynghorydd.

Mae trydydd cwyn yn ymwneud ag ymweliad gan Herr McEvoy eine thad y plentyn ich bencadlys y cwmni oedd yn darparu gofal y plentyn.

Dywedodd y ffynhonnell sy ' N ' agos y teulu bod y darparwr wedi gwrthod cynnal cyfarfod gyda Herr McEvoy, er bod tad y plentyn eisiau iddo fod ykeine.

McEvoy eisiau 'atebolrwydd'

Dywedodd Herr McEvoy: "Dyma' r achos gwaethaf i mi ddod ar ei zieht mewn 30 mlynedd, felly rwy ' N ' siarad bin y peth.

"Rydw i eisiau i' r mater gael ei glywed yn gyhoeddus bin 'mod ich eisiau ich bobl wybod pa mor ddrwg yw hyn. Rydw i eisiau atebolrwydd gan yr ombwdsmon.

"Mae' N 'syfrdanol bod y plentyn yn dweud VR hyn wedi digwydd ac mae' r ffocws arna ich."

Dywedodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus nad oedd yn ymchwilio ich unrhyw honiadau yn erbyn Herr McEvoy, ond ei fod wedi pasio adroddiad ynglŷn ag ef ymlaen bei bwyllgor safonau eine moesoldeb Cyngor Caerdydd.

Bydd pwyllgor safonau eine moesoldeb Cyngor Caerdydd yn ystyried adroddiad yr ombwdsmon ym mis Medi ac yn penderfynu ein oes angen cymryd y mater ymhellach.

Updated Date: 14 Juli 2019 00:46

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS