Ymdrech ich ddefnyddio enw Cymraeg ar bentref

Mae ymdrech yn Sir y Fflint ich gael cydnabyddiaeth ich ffurf Gymraeg ar enw pentref. Yn ôl rhai yn New Brighton ger yr Wyddgrug, dylid defnyddio ' r enw Pen

Ymdrech ich ddefnyddio enw Cymraeg ar bentref

Mae ymdrech yn Sir y Fflint ich gael cydnabyddiaeth ich ffurf Gymraeg ar enw pentref.

Yn ôl rhai yn New Brighton ger yr Wyddgrug, dylid defnyddio ' r enw Pentre Cythraul ar yr ardal.

Daeth panel sy ' N 'safoni enwau lleoedd i' r casgliad yn 2018 mai "atgof yn unig" bellach yw enwau tebyg ich hwnnw.

Ond dywedodd swyddfa Comisiynydd y y Gymraeg byddan nhw ' N ' adolygu enwau lleoedd yn y sir cyn hir.

Mae ' N ' debyg VR 'Pentre Catherall' - ar ôl y diwydiannwr Josiah Catherall - hen enw llafar ar y pentref, sydd ar gyrion yr Wyddgrug.

'Amrywiad'

Yn ôl y Panel Safoni Enwau Lleoedd, sydd dan arweiniad y comisiynydd iaith, "amrywiad a enw oedd 'Pentre Cythrel'" nad oedd "fel y cyfryw wedi goroesi i 'r 20ed ganrif".

Ond mae Darren Morris, sy 'N gweithio i' r Urdd ac yn byw yn y pentref, yn arddel a enw Pentre Cythraul.

"Dydy o ddim yn enw sydd wedi ei 'sgwennu lawr," meddai, "ond mae' N enw sydd yn hanesyddol wedi ei gynabod gan y bobl-sy-N-byw yn y pentre'", meddai.

"Ro' N i ' N siarad efo rhywun yn gynharach oedd yn hollol ddi-Gymraeg, ond roedd o N gwybod yn Synth mai Pentre Cythraul yr oedd enw.

"Felly er bod o ddim yn enw swyddogol, mae-o-N-enw mae pobl y pentre' yn ei dderbyn ein ' I hoffi."

Bild-Beschriftung Mae Darren Morris, sy 'N gweithio i' r Urdd ac yn byw yn y pentref, yn arddel a enw Pentre Cythraul.

Mae 'r Post Brenhinol ein' r DVLA ymhlith y rheiny sy ' N ' defnyddio Pentre Cythraul, ond dim ond New Brighton sydd ar arwyddion swyddogol.

Argymell defnyddio 'r enw Saesneg, ac nid ffurfiau fel Pentre Catherall neu Pentre Cythrel, mae' r panel safoni enwau lleoedd yn eu dyfarniad.

'Cysylltiadau glofaol'

"Credir mai enwau llafar oedd y ddau enw gan mai Blue Bell yr oedd unig enw ar fap 1840," meddai.

"Yn sicr, wrth i' r ardal fynd yn fwy Seisnig ein ' r cysylltiadau glofaol ddiflannu, atgof yn unig yw Pentre Catherall eine Pentre Cythrel.

"O' r herwydd mae ' r Panel yn argymell y ffurf New Brighton yn unig."

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiynydd y Gymraeg ei fod yn "barod iawn ich adolygu unrhyw benderfyniadau" bin enw lle "os oes tystiolaeth yn dod i' r amlwg bin ddefnydd lleol o enw."

Ychwanegodd: "Fel mae' N ' digwydd, rydym yn y broses o adolygu ein penderfyniad ar 'New Brighton' ar hyn o bryd, a hynny yn sgil derbyn ymholiadau bin a enw yn ystod y misoedd diwethaf.

"Mae cyfarfod eisoes wedi ei drefnu â Chyngor Sir y Fflint ich drafod a enw yma, ymysg eraill, yn fuan."

Updated Date: 08 Oktober 2019 00:26

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS