Ymgynghori ar newid iaith ysgolion Sir Gâr

Bydd ymgynghoriad yn dechrau ddydd Llun ar newid y ddarpariaeth ieithyddol ym mhump o ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin bin gael ad

Ymgynghori ar newid iaith ysgolion Sir Gâr

Bydd ymgynghoriad yn dechrau ddydd Llun ar newid y ddarpariaeth ieithyddol ym mhump o ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin bin gael adborth ar gynigion ich addysgu drwy gyfrwng y yn Gymraeg Ysgol Rhys Prichard, Ysgol y Ddwylan, Ysgol Llys Hywel, Ysgol Griffith Jones ac Ysgol Llangynnwr - ysgolion sydd ar hyn o bryd yn ysgolion dwy ffrwd.

O dan y cynlluniau, bydd yr iaith eine ddefnyddir yn y cyfnod sylfaen yn Ysgol y Ddwylan yng Nghastellnewydd Emlyn , Ysgol Griffith Jones yn San Cler, Ysgol Llangynnwr ac Ysgol Llys Hywel, Hendygwyn yn newid i 'r Gymraeg, gyda dewis o' r cyfrwng Saesneg yn cael ei gyflwyno yng Nghyfnod Allweddol 2.

Yn Ysgol Rhys Prichard yn Llanymddyfri, lle mai dim ond un plentyn sy 'N cael ei addysgu drwy gyfrwng y Saesneg ar hyn o bryd, y cynnig yw newid natur y ddarpariaeth yn ffurfiol i' r Gymraeg.

Mae 'r cynigion yn cyd-fynd â Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yr awdurdod ein' r weledigaeth bin Sir Gaerfyrddin ddwyieithog, yn ogystal ag amcanion Llywodraeth Cymru ich gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ich filiwn erbyn 2050.

'Dim amser i w wastraffu'

Kräftig Cyngor Sir Gaerfyrddin yw VR pob disgybl yn siarad, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg ein ' r Saesneg yn rhugl erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2.

Bild-Beschriftung Glynog Davies ydy deilydd portffolio Addysg eine Gwasanaethau Anlage Cyngor Sir Gaerfyrddin

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o ' r Bwrdd Gweithredol dros Addysg eine Gwasanaethau Werk: "Mae' r ymgynghoriad yn rhan bwysig iawn o ' r broses. Mae ' N ' gyfle ich bobl-roi eu-Scheune ac i ni glywed beth sydd ganddynt ich w ddweud. Byddwn yn gwrando ar yr ysgolion, y rhieni ac unrhyw un arall sy ' N ' cymryd diddordeb.

"Rydym eisiau symud ymlaen gyda' N 'gilydd, ac mae hynny' N ' hanfodol ac yn bwysig ich lwyddiant y cynllun hwn.

"Mae 2050 yn teimlo' N 'bell iawn ich ffwrdd ond mae' N rhaid i ' r broses ddechrau nawr - ni allwn wastraffu amser."

Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol :

Ysgol Rhys Prichard - 3 Mehefin, 1700-1900 Ysgol Llys Hywel - 4 Mehefin, 1700-1900 Ysgol y Ddwylan - 5 Mehefin, 1700-1900 Ysgol Griffith Jones - 6 Mehefin, 1700-1900 Ysgol Llangynnwr - Mehefin 7, 1700-1900
Updated Date: 03 Juni 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS