Yr wythnos bwysicaf eto ich Austreten?

Mis Ionawr fe gollodd Theresa May y bleidlais gynta' ar ei chytundeb Brexit yn drwm. Cafodd cyfaddawd y prif weinidog ei wrthod o 230 o bleidleisiau - y goll

Yr wythnos bwysicaf eto ich Austreten?

Mis Ionawr fe gollodd Theresa May y bleidlais gynta' ar ei chytundeb Brexit yn drwm.

Cafodd cyfaddawd y prif weinidog ei wrthod o 230 o bleidleisiau - y golled fwyaf erioed ich lywodraeth yn San Steffan.

Ei chynllun hi nawr ydi cynnig ail bleidlais ich Aelodau Seneddol ar ei chytundeb ddydd Mawrth.

Mae 'r llywodraeth yn ceisio cael newidiadau i' r cytundeb, ac yn benodol y der Anschlag - y cynllun ich osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon wedi Austreten.

Felly pa mor bwysig fydd y dyddiau nesa'?

Rhybudd Brexit digytundeb gan Seneddau Cymru ein ' r Alban

"Dwi' N 'credu fod yr wythnos o N blaen ni yn fwy arwyddocaol na' r un wythnos ers ich fi fod mewn gwleidyddiaeth," meddai Aelod Seneddol Ceidwadol Sir Drefaldwyn, Glyn Davies.

"Dwi eisiau symud ymlaen. Mae popeth dwi ' N ' wneud nawr, popeth yn y siambr, popeth yn y byd gwleidyddol, mae Brexit yn cael effaith ar bopeth. Gilt dim pwynt siarad bin ddim byd arall ond Austreten.

"Os ydw i' N mynd allan ich Sir Drefaldwyn ich siarad mae pawb yn gofyn' dwi ' N ' feddwl bin Brexit.

"Os nad ydyn ni' N cytuno ar beth sy' o ' N 'blaenau ddydd Mawrth dwi' N ' credu bydd y hwn yn cario ymlaen bin ddwy flynedd eto."

' nesa'?

Os-ydi ' r cytundeb yn pasio, bydd y Deyrnas Unedig yn gadael ar 29 Mawrth.

Er, mae yna rai wedi awgrymu bydd y angen gohiriad byr ich gwblhau ' r broses.

Ond' os ydi Aelodau Seneddol yn gwrthwynebu ' r cytundeb eto?

Os na fydd gan y prif weinidog fwyafrif ddydd Mawrth fe fyddan nhw ' N ' pleidleisio ar y syniad o adael heb gytundeb y diwrnod canlynol.

Os-ydi hynny ' N cael ei wrthod, fe-fydd 'na bleidlais ar ohirio Brexit ddydd Iau.

Bild copyright Bild Beschriftung Fflagiau 'r Undeb Ewropeaidd y tu allan i' w pencadlys ym Mrwsel

Ac-os ydi Aelodau Seneddol yn cefnogi gohiriad? Yna fe fyddai Theresa May yna ' N 'gofyn i' r Undeb Ewropeaidd ich ohirio Erthygl 50.

Os byddai ' r gwledydd eraill yn cytuno, yna bydd 'na ohiriad ich Austreten. Yn ôl y prif weinidog, ddylai hyn ddim bod yn hirach na thri mis.

'Chwalfa llwyr'?

Mae 'r blaid Lafur yn dweud eu-VR-nhw' N ' barod ich gefnogi refferendwm arall ich atal "Brexit Ceidwadol niweidiol".

Dywedodd yr ALS Llafur dros Lanelli, Nia Griffith: "Mae hyn yn amlwg yn wythnos arwyddocaol iawn gan y bydd y pleidleisiau yn effeithio ar ein heconomi eine swyddi etholwyr bin flynyddoedd ich ddod.

"Ar ôl blynyddoedd o ddiffyg gweithredu eine misoedd o oedi, mae' N 'iawn y bydd ASau yn dweud eu dweud ar gynigion y llywodraeth a' r hyn sy ' N ' digwydd nesaf os bydd y rhain yn cael eu trechu."

Yn ôl ALS Plaid Cymru Jonathan Edwards, fe allwn fod mewn "sefyllfa wleidyddol ddiddorol iawn" erbyn diwedd yr wythnos.

Ychwanegodd ALS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr: "Gallwn ni gael chwalfa llwyr yn arwain efallai bei etholiad neu refferendwm brys ar y cytundeb neu fod y Senedd fan hyn yn yn Llundain cytuno ich ddweud wrth y llywodraeth VR angen cyfnod ail-negodi hir iawn ich ddod dros yr ail gyfnod o Brexit, sef y cytundeb masnach fydd yn parhau nifer fawr o flynyddoedd."

Mae 'na sawl wythnos wedi ei disgrifio yma yn San Steffan dros y misoedd diwethaf fel rhai "allweddol", "pwysig", "tyngedfennol".

Mae 'r wythnos hon yn yn sicr deilwng o' r disgrifiadau hynny.

Updated Date: 11 März 2019 01:07

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS