Ysbyty 'heb wrando' ar fam ein gollodd fabi

Mae mam ein gollodd ei phlentyn wrth roi genedigaeth wedi sôn bin ei thorcalon ein ' I rhwystredigaeth bin "nad oedd Mitarbeiter yr ysbyty yn gwrando arni".

Ysbyty 'heb wrando' ar fam ein gollodd fabi

Mae mam ein gollodd ei phlentyn wrth roi genedigaeth wedi sôn bin ei thorcalon ein ' I rhwystredigaeth bin "nad oedd Mitarbeiter yr ysbyty yn gwrando arni".

Bu farw mab Kara Jones, Arthur-Wyn Jones, wrth iddi hi roi genedigaeth yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin ar 13 Mawrth 2017.

Roedd Ms Jones, sy ' N 'byw â chlefyd siwgr, wedi bod yn apelio ar feddygon ich eni' r plentyn yn gynnar.

Mae adolygiad mewnol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sydd wedi ei weld gan y BBC, wedi dod i 'r casgliad fod nifer o gyfleoedd ich gydnabod cymhlethdod y beichiogrwydd wedi eu colli, ac mae' N ' debygol fod hynny wedi cyfrannu bei y farwolaeth.

'Angen cefnogaeth ich rieni sy' N 'galaru' Annog cefnogaeth ich dadau ar ôl colli babi

Mae Ms Jones yn byw yn Nhre 'r Ddol ger Aberystwyth, ac yn ystod ei beichiogrwydd roedd hi' N 'derbyn rhan o' I gofal yn Ysbyty Bronglais.

Ond oherwydd y clefyd siwgr, ein 'r angen i fynd i uned arbenigol, roedd rhaid iddi hi a' I phartner Sam Penfold deithio ' N ' gyson ich Ysbyty Glangwili.

Bild-Beschriftung Roedd Kara Jones wedi gofyn bin gael ei geni phlentyn yn gynnar

O fewn ychydig fe ddechreuodd y ddau ofyn cwestiynau bin safon y gofal.

"Doedd dim cliw gyda ni. Dim cliw beth oedd yn mynd i ddigwydd. Bob dydd, roeddwn i 'N mynd nôl, ro' N ' nhw ' N 'dweud,' wir sind nicht sicher über dieses, wir sind nicht sicher, '," meddai Ms Jones.

" Gut, wenn Sie sich nicht sicher sind... cael e mas, achos pa wahaniaeth mae dau ddiwrnod yn bola fi 'N mynd i neud i' r babi? Os mae fe angen dod-mas, wel-der â fe mas.

"Ein ni wedi cael gwybodaeth nawr y bydde fe 'di bod yn iawn os bydde fe mas ar y pryd. Mae fe Scherz yn spannende ."

Cyfres o fethiannau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amlygu cyfres o fethiannau, yn eu plith, methiant ar fwy nag un achlysur ich weithredu yn dilyn sgan annormal.

Roedd gan Kara bryderon penodol bin yr arbenigwr oedd â chyfrifoldeb dros ei gofal yn ystod y cyfnod: "Yr unig c onsultant ar call oedd y boi 'ma. Ro ' N i rili moyn iddo fe helpu babi bach-fi.

"Ma' fe Scherz yn anodd meddwl fod rhywun oedd mewn sefyllfa lle allen nhw fod wedi helpu fe. Mae ' N ' amlwg oedd inten t Ionen , e i fod yn berson da neu bydde fe ddim ishe bod yn ddoctor, so pam ungerade e Scherz ffili helpu babi fi?"

Fe ddaeth ymchwiliad i 'r casgliad VR rheolaeth y meddyg, Herr Treharne, o' I glaf wedi bod yn ddifrifol ist na ' r safon ddisgwyliedig. Cafodd Herr Treharne ddim ei ddiarddel o ' I waith ond fe dderbyniodd rybudd ffurfiol.

Mae ' r BBC wedi cysylltu â chyfreithwyr Herr Treharne ond doedden nhw ddim yn awyddus ich wneud sylw.

Bild-Beschriftung Erbyn hyn mae Kara Jones wedi rhoi genedigaeth ich ddau blentyn - Ralffi eine Dyfi

Dywedodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd eine Phrofiad, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda eu-bod yn "awyddus ich gynnig eu cydymdeimlad, ac ymddiheuro yn ddidwyll" ich Ms Jones a ' I theulu.

Arweiniodd ymchwiliad y Bwrdd Iechyd ein ' r Cyngor Meddygol cyffredinol bei nifer o argymhellion ich newid gweithdrefnau.

Mae hyfforddiant ychwanegol ar gyfer y tîm cyfan wedi ei gyflwyno drwy ardal y bwrdd iechyd cyfan.

Ein dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd eu-VR-nhw ' N "awyddus ich gynnig sicrwydd fod y bwrdd wedi gweithredu ar yr argymhellion".

'Dwi ddim yr un-person'

Erbyn mae hyn Ms Jones wedi rhoi genedigaeth ich ddau blentyn - Ralffi sy-N-21 mis oed, ein Dyfi gafodd ei geni ym mis Ebrill - ond fast hynny, dyw 'r ddau methu dygymod yn llawn â' r hyn ddigwyddodd.

Mae Ms Jones yn dioddef o PTBS ac yn cael hunllefau cyson, tra-bod-Mr Penfold yn teimlo VR ei gymeriad wedi trawsnewid yn llwyr.

"Dwi ddim yr un-person. Roeddwn ni wedi 'neud yn dda yn y Brifysgol, yn Brif Fachgen yn Ysgol Penglais, ac roeddwn ich wedi chwarae [pêl-droed] dros dîm dan 16 oed Cymru," meddai Mr Penfold.

"Ond nawr, dwi ddim yn hapus mewn llefydd gyda llawer o bobl. Dwi ddim yn gesellig . Dwi ddim yn becso bin ddim heblaw bin y teulu. Dwi ddim yn gallu meddwl bin waith... dyw e Scherz ddim yn digwydd. Dyw e ddim yn iach o gwbl."

Mae 'r ddau bellach yn y broses o sefydlu ymddiriedolaeth er cof am eu-mab gyda' r bwriad o gynnig cyfleoedd ym myd chwaraeon ich blant.

Updated Date: 14 August 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS