Ystyried dadleuon Toll Teithwyr Awyr

Bydd aelodau ' r Pwyllgor Materion Cymreig yn ymweld â Maes Awyr Caerdydd ddydd Llun ich ystyried y dadleuon o blaid ac yn erbyn datganoli Toll Teithwyr Awyr.

Ystyried dadleuon Toll Teithwyr Awyr

Bydd aelodau ' r Pwyllgor Materion Cymreig yn ymweld â Maes Awyr Caerdydd ddydd Llun ich ystyried y dadleuon o blaid ac yn erbyn datganoli Toll Teithwyr Awyr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dadlau ers tro y dylai Cymru gael y pwerau ich ddeddfu ar Puppe Teithwyr Awyr fel VR modd denu hediadau pellach.

Yn y gorffennol mae gweinidogion y DU wedi dweud y byddai ' N 'rhoi mantais annheg ich Gaerdydd dros ddinasoedd eraill sy' N ' cystadlu bin hediadau, fel Bryste.

Teithwyr sy ' N 'talu Toll Teithwyr Awyr - mae teithwyr dosbarth economi sy' N ' hedfan dros 2,000 milltir yn talu tua £78 ar hyn o bryd - tra-bod-teithwyr dosbarth cyntaf yn talu £156.

Mae 'r doll wedi' I datganoli yn Yr Alban eine Gogledd Iwerddon ond llywodraeth y DU sy ' N ' deddfu ar y tollau yng Nghymru.

Bild, Urheberrecht PA Bildunterschrift Y ddadl yw y gallai Caerdydd ddenu hediadau pellach petai 'r dreth yn cael ei datganoli

Llywodraeth Cymru sy' N ' berchen ar Faes Awyr Caerdydd, ac yn 2017 dywedodd y prif weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, ei fod bin gael rheolaeth dros y dreth fel ei fod yn gallu ei diddymu.

Dywedodd: "Pam fod hawl Yr Alban yn wahanol i Gymru?

"Fe allan ni ehangu Maes Awyr Caerdydd, fe allwn helpu ich ehangu meysydd awyr eraill ar zieht Cymru petai toll teithwyr awyr yn cael ei diddymu ac ry' N ' yn gwybod na fyddai ar hynny draul unrhyw un arall.

"Nid-sôn bin fynd â theithwyr o feysydd awyr eraill ry-N-ni - y rhai sydd dros y-ffin - mae hyn yn ymwneud â' r galw cynyddol sydd 'na yng Nghymru."

Awgrymodd adroddiad gan weinidogion Cymreig y gallai diddymu Toll Teithwyr Awyr gynyddu nifer teithwyr blynyddol o 62,000 ac na fyddai hynny yn cael fawr o effaith ar Faes Awyr Bryste.

Mae 'r Pwyllgor Materion Cymreig yn grŵp trawsbleidiol sy' N cynnwys 11 ALS Cymreig sy ' N cael ei gadeirio gan y Ceidwadwr David Davies.

Yn ystod y dydd mae disgwyl ich aelodau wylio cyflwyniad gan fwrdd gweithredol y maes awyr ac yna ystyried eine yw ' r manteision masnachol ich Faes Awyr Caerdydd yn cael effaith negyddol ar ogledd Cymru eine meysydd awyr yn Lloegr.

Updated Date: 11 Februar 2019 02:38

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS